Sutinku su bilietų pirkimo ir naudojimo ir asmens duomenų saugojimo tvarka

Bilietų įsigijimo internetu tvarka


I. Bendra informacija

1. Bilietų pardavimo internetu sistemoje galima įsigyti bilietus į Muziejaus renginius Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse: Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir kitose šalyse, kur yra interneto ryšys. Mokėjimai atliekami per mokėjimo sistemą www.paysera.lt. Siūlomi mokėjimo būdai apima daugumos Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės paslaugas bei kreditines korteles. 
2. Perkant bilietus į delfinariumą, sistema automatiškai parenka vietas sėdėti. Vietų pažymėti rankiniu būdu negalima.
3. www.ljm.lt yra pritaikyta įsigyti bilietus mobiliais įrenginiais.
4. www.ljm.lt informacija yra pateikiama lietuvių, anglų ir rusų kalbomis
5. Pirkimas galimas tiek prisijungus, tiek neregistruotiems vartotojams.


II. Įsigijimo taisyklės

1. Lankytojas, pirkdamas bilietą internetu privalo įsitikinti, kad pasirinko reikiamą datą ir laiką, lankytojų kategorijas bei jų kiekį.
2. Pasirinkus bilietus, lankytojas suveda savo duomenis,kurie reikiami, kad bilietas būtų atsiųstas, patikrina krepšelio informaciją, sutinka su bilietų pardavimo, naudojimo sąlygomis, tada vyksta apmokėjimas.
3. Pasirinkus nustatymą „Reikalinga sąskaita faktūra“, bus sugeneruota elektroninė sąskaita faktūra pagal  pateiktus asmens ar įmonės duomenis. Ji bus atsiųsta el. laišku kartu su bilietais.
4. Mokėjimas vykdomas  mokėjimų sistemoje www.paysera.lt.  
5. Gavus www.paysera.lt atsakymą apie sėkmingą apmokėjimą, lankytojui išsiunčiami bilietai.
6. Lankytojas, įsigijęs bilietą internetu, privalo savarankiškai įvertinti atvykimo iki Lietuvos jūrų muziejaus laiką. (Ypač vykstant automobiliu, pasirinkite ankstesnį keltą (galite netilpti į keltą, įvertinkite automobilio pastatymo laiką).
7. Vaikai iki 4–erių metų (į delfinariumą), vaikai iki 6–erių metų (į muziejų ir akvariumą), kuriems bilieto pirkti nereikia, – fiksuojami kontrolės vietose, jų perkant bilietus sistemoje žymėti nereikia.
8. Mokytojams, lydintiems vaikų grupes į delfinariumą, pagal proporciją  1:10 automatiškai suteikiamas nemokamas bilietas, būtina įvesti visų lydinčiųjų, suaugusiųjų skaičių, kad būtų priskirtas nemokamas bilietas. 
9. Sistema automatiškai suformuos nemokamus bilietus bei bus pritaikyta grupinio bilieto kaina, kai perkate 15 ir daugiau bilietų. 
10. Perkant iki 10 bilietų – pasirinkite iš sąrašo. Perkant daugiau nei 10 vienos kategorijos bilietų, įveskite reikiamą kiekį ir paspauskite „Enter“.
11. Yra galimybė nuskaityti brūkšninį kodą iš lankytojo mobilaus įrenginio, lankytojas pats atsakingas už mobilų internetą ir/ar kitus būdus kiekvienam brūkšniniam kodui atversti. Kontrolės vietoje iš mobilių įrenginių skenuojami TIK pavienių lankytojų bilietai, ne grupių, didesni7 nei 10 asmenų. 
12. E–bilieto turėtojas gali atsispausdinti bilietą, bilietus ir pateikti kontrolės vietoje. Kontrolieriui pateikus spausdintą bilietą, aptarnavimas yra spartesnis. 
13. Jei vartotojas nenuims nustatymo „Naujienlaiškiai“, sistemoje „nPoint“ išsaugosime šio vartotojo duomenis ir bus galima sugeneruoti vartotojų sąrašą, kuriems siunčiami naujienlaiškiai.


III. Bilietų naudojimo taisyklės

1. Lankytojai, įsigiję bilietus į delfinariumą į salę įleidžiami likus 20–40 minučių iki delfinų pasirodymo pradžios.  Vaikai nemokamai įleidžiami iki 4–erių metų, nesuteikiant papildomos vietos sėdėti salėje, perkant bilietus jų sistemoje žymėti nereikia. 
2. Bilietas galioja tik jame nurodytam renginiui konkrečia data ir laiku.
3. Jei bilietas įsigytas su nuolaida, lankytojas kontrolės vietoje privalo pateikti nuolaidą suteikiantį dokumentą. Lankytojas privalo įsigyti bilietą be nuolaidos muziejaus kasoje, jeigu negali pateikti galiojančio dokumento, suteikiančio nuolaidą.
4. Lankytojui rekomenduojama įvertinti tai, kad iki Lietuvos jūrų muziejaus reikia vykti keltu, kuris kursuoja pagal grafiką.  
5. Lankytojas privalo išsaugoti bilietą ir kvitą (perkant kasoje) iki renginio pabaigos.
6. Bilietas nuskaitomas ir žymimas tik vieną kartą ir galioja tik vienam asmeniui. Kontrolės aparatai rodo pirmo skenavimo datą ir laiką. Jeigu bilietas pateikiamas skenuoti antrą kartą, lankytojas nebus įleidžiamas. Griežtai rekomenduojama saugoti įsigytus bilietus ir neperleisti jų tretiems asmenims.
7. Bilietai nėra keičiami ir pinigai už juos nėra gražinami, išskyrus atvejus, jei renginys neįvyko ar buvo atšauktas dėl Lietuvos jūrų muziejaus kaltės.  
8. Jei renginys neįvyko dėl Lietuvos jūrų muziejaus kaltės, kasoje įsigytus bilietus galima grąžinti tik toje kasoje, kurioje jie buvo pirkti. Norint atsiimti sumokėtus pinigus, kasoje būtina pateikti įsigytus bilietus ir pirkimo kvitą. Jei renginys neįvyko dėl Lietuvos jūrų muziejaus kaltės, pinigai už internetu pirktus bilietus grąžinami pateikus prašymą Lietuvos jūrų muziejaus direktoriaus vardu su visomis pirkimo detalėmis.


 IV. Bilietų kontrolė

1. Bilietų kontrolę vykdo bilietų kontrolieriai skaitytuvų/skenerių pagalba. 
2. Jei su tuo pačiu bilietu ketinama praeiti antrą kartą, kontrolieriaus skaitytuve rodoma pirmo skenavimo data ir laikas.
3. Jei lankytojas nepraleidžiamas pro kontrolės tašką, kviečiamas administratorius, kasoje patikrinama, kodėl bilietas nebuvo praleistas. Ten bus nurodyta nepraleidimo priežastis – bilietas jau panaudotas arba baigėsi galiojimas. 

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE, TEIKIANT PASLAUGAS LANKYTOJAMS

Nuo 2018 m. gegužės 25 d., Lietuvos jūrų muziejus (Smiltynės g. 3, LT–93100, Klaipėda, įmonės kodas 190464695), kaip ir bet kuris kitas Europos Sąjungoje asmens duomenis tvarkantis subjektas, taiko 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (taip pat vadinamas BDAR). Būdami subjektu, kuris, renka būtinus duomenis parduodamas bilietus internetu, siųsdamas naujienlaiškius savanoriškai, lankytojui sutikus, sistemoje www.ljm.lt sukauptais el.paštais, sudarydamas sutartis Lietuvos jūrų muziejus yra lankytojų Asmens duomenų administratorius, taip pat ir Duomenų tvarkytojas, jei būtini asmens duomenys buvo prašomi suteikiant paslaugas. Lietuvos jūrų muziejus atsakingai rūpinasi duomenų saugumu, patikina, kad asmens duomenys gali būti naudojami šiais tikslais:

  • parduodant bilietus internetu;
  • išrašant sąskaitas faktūras;
  • sudarant sutartis;
  • gavus aiškų sutikimą, duomenys gali būti naudojami informacijai, naujienoms

siųsti naudojant elektronines priemones.

Asmens duomenų teikimas aukščiau nurodytiems tikslams yra savanoriškas ir kiekvienas duomenų subjektas turi teisę:

  • pareikšti nesutikimą dėl duomenų tvarkymo;
  • susipažinti su savo duomenimis ir gauti jų kopiją;
  • reikalauti ištaisyti duomenis;
  • ištrinti duomenis, apriboti duomenų tvarkymą;
  • atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Taip pat duomenys gali būti saugomi, siekiant išvengti neteisėtos veiklos ir sukčiavimo, statistikos ir archyvavimo tikslais. Jei duomenys tvarkomi remiantis sutikimu, tokie duomenys gali būti naudojami kol nebus atšauktas sutikimas.

Asmens duomenys gali būti tvarkomi automatizuotai. Tikslas yra surinkti statistinę informaciją apie veiklą Lietuvos jūrų muziejaus elektroninių paslaugų erdvėje, sistemoje (interneto svetainėje ir bilietų pardavimo puslapyje). Tokia informacija suteikia galimybes Lietuvos jūrų muziejui geriau pritaikyti pasiūlymus ir diferencijuoti atitinkamus pranešimus bei paslaugų pasiūlymus. Duomenys gali būti prieinami Lietuvos jūrų muziejaus elektroninių sistemų administratoriams, techninės priežiūros specialistams, kai tarp įstaigų yra pasirašytos techninės priežiūros sutartys su nustatyta Asmens duomenų apsaugos tvarka.


LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Lietuvos jūrų muziejaus (toliau – Muziejus) Lankytojų aptarnavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 623 ,,Dėl Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio mėn. 31 d. įsakymu Nr. ĮV-556, Lietuvos jūrų muziejaus statutu, patvirtintu 2011m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. JV-718, kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Muziejaus direktoriaus įsakymais.
Taisyklės reglamentuoja lankytojų aptarnavimo, elgesio ir paslaugų teikimo Muziejaus patalpose Smiltynės g. 3, Klaipėdoje, ir jo teritorijoje, tvarką.
 
II. BILIETŲ ĮSIGIJIMO TVARKA
1. Muziejaus lankytojai įleidžiami tik Muziejaus darbo metu, įsigiję bilietus Muziejaus kasose ir internetu. Bilietų kasa uždaroma likus 30 min. iki Muziejaus darbo laiko pabaigos.
2. Už bilietus ir kitas paslaugas atsiskaitoma apmokant grynaisiais pinigais, banko mokėjimo kortele, bankiniu pavedimu (esant atskiram susitarimui) arba atsiskaitant Muziejaus elektroninės bilietų bei kitų prekių pardavimo ir  administravimo sistemoje.
3. Lankytojas privalo saugoti bilietą viso lankymosi Muziejuje metu ir bet kuriuo metu paprašytas pateikti jį atsakingam Muziejaus darbuotojui.
4. Muziejaus lankymo įkainiai ir nuolaidos Muziejaus lankymo bilietams tvirtinami atskiru direktoriaus įsakymu. Esant rašytiniam Muziejaus direktoriaus sutikimui, galimas nemokamas apsilankymas tikslinėms grupėms. Muziejus turi teisę taikyti specialias trumpalaikes nuolaidas (akcijas). Ši informacija skelbiama Muziejaus kasose, interneto svetainėje. Informacija taip pat teikiama telefonu.
5. Muziejaus lankymo bilietas įsigyjamas vienkartiniam apsilankymui. Bilietas galioja jo įsigijimo dieną. Bilieto galiojimas gali būti pratęstas iki 30 dienų nuo jo įsigijimo dienos, atskirai pažymint bilietą specialia žyma.
6. Lankytojui negalima gadinti, lankstyti, plėšyti, tepti arba kitaip pažeisti bilietą. Muziejus pasilieka teisę neįleisti lankytojų su pažeistais bilietais, kurių nuskaitymo sistema neatpažįsta.
7. Asmenys, siekiantys įsigyti Muziejaus lankymo bilietą su nuolaida arba lankytis nemokamai, privalo pateikti Muziejaus kasos darbuotojui priklausymą tikslinei grupei, kuriai taikoma nuolaida, patvirtinantį dokumentą prieš įsigydami bilietą. Atsisakius pateikti atitinkamą dokumentą, nuolaida netaikoma. Bilietų tikrinimo ir / arba lankymosi Muziejuje metu lankytojas gali būti paprašytas pateikti atitinkamą dokumentą kartu su bilietu, kuriam suteikta nuolaida. Bilietai, parduoti su nuolaida,  galioja tik asmeniui, įsigijusiam bilietą, ir negali būti perduodami kitiems asmenims.
8. Įsigyti bilietai atgal nepriimami ir už juos pinigai negrąžinami, išskyrus atvejus, kai paslaugos lankytojams negali būti suteiktos dėl Muziejaus kaltės.
9. Pinigai už bilietus negrąžinami nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis (CK 6.212 str.1 d.).
10. Už pamestus, sugadintus arba dėl kitų priežasčių netinkamus naudoti bilietus pinigai negrąžinami.
 
III. MUZIEJAUS DARBO LAIKAS
11. Muziejaus darbo laikas nurodytas svetainėje http://muziejus.lt/lt/paslaugos/darbo-laikas#!darbo_laikas. 
12. Specialūs renginiai Muziejuje gali vykti ir ne Muziejaus darbo laiku. Apie tai lankytojai informuojami pranešimuose, plakatuose bei kitais būdais. 
13. Muziejus pasilieka teisę keisti darbo laiką, uždaryti dalį ekspozicijos (dėl atliekamų tvarkymo, įrengimo arba kitų darbų, renginių ir kt.). Lankytojai apie tai informuojami iš anksto Muziejaus interneto svetainėje www.muziejus.lt 
14. Ekspozicijos dalių uždarymas neturi įtakos Muziejaus lankymo bilieto kainoms.
 
IV. LANKYMOSI SĄLYGOS
15. Lankytojai Muziejų apžiūri specialiai pažymėtais maršrutais. Draudžiama apeiti apsaugines tvoreles, eiti į Muziejaus personalui skirtas pagalbines patalpas arba kitas, lankytojams neskirtas, erdves.
16. Tėvai ir lydintys pedagogai privalo prižiūrėti vaikus lankymosi Muziejuje metu. 
17. Lankytojas privalo:
17.1. Muziejaus teritorijoje laikytis drausmės, elgtis saugiai, nekelti grėsmės sau ir kitiems lankytojams, jų turtui bei aplinkai;
17.2. laikytis įspėjamųjų ženklų, instrukcijų arba kitų su lankymusi Muziejaus teritorijoje susijusių nuorodų, priešgaisrinės saugos signalų, taip pat ir Muziejaus darbuotojų žodinių instrukcijų apie Muziejaus teritoriją, buvimą joje, įrenginius ir naudojimąsi jais;
17.3. pats asmeniškai rūpintis savo ir lydimų asmenų sveikatos bei turto saugumu. Muziejus neatsako už be priežiūros paliktus daiktus. Rasti daiktai saugomi lankytojų informacijos centruose ne ilgiau nei 30 dienų;
17.4. nedelsdamas informuoti atsakingą Muziejaus darbuotoją apie veiksmus ir /arba įvykius, dėl kurių gali būti / buvo padaryta žala lankytojo arba kitų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui bei apie aplinkybes, dėl kurių lankytojas negali lankytis Muziejaus teritorijoje ir  / arba naudotis joje esančiais įrenginiais nustatyta tvarka.
17.5. nutraukti lankymąsi Muziejaus teritorijoje, jeigu kyla arba gali kilti grėsmė lankytojo ir / arba jo lydimų asmenų sveikatai ar gyvybei;
 
IV. APRIBOJIMAI
18. Į Muziejų neįleidžiami lankytojai, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių arba kitų psichotropinių medžiagų. Kasos darbuotojas, įtardamas, jog lankytojas yra apsvaigęs, turi  teisę neparduoti bilieto į Muziejų.
19. Draudžiama:
19.1. liesti Muziejaus eksponatus bei jų vitrinas, elektros ir kitus skydelius;
19.2. gadinti, naikinti arba savavališkai perkelti įrenginius, informacines rodykles, stendus, kitus ženklus; garsiai leisti muziką arba kitaip trukdyti kitiems lankytojams;
19.3. įsinešti alkoholinius gėrimus, narkotines bei psichotropines medžiagas ir / arba juos vartoti visoje Muziejaus teritorijoje;
19.4. įeiti į Muziejaus patalpas dėvint itin nešvarius drabužius ir / arba avalynę, kurie gali padaryti ženklią žalą ekspozicinėms patalpoms, eksponatams, kitų asmenų turtui;
19.5. rūkyti, išskyrus tam tikras vietas, pažymėtas specialiais ženklais;
19.6. šiukšlinti Muziejaus patalpų viduje bei aplinkinėje teritorijoje;
19.7. laužyti, gadinti, žaloti arba kitaip naikinti Muziejaus viduje ir aplinkinėje teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, taip pat ir kitų lankytojų turtą;
19.8. į Muziejaus patalpas įsivesti gyvūnus;
19.9. įsinešti ginklus, peilius, šaunamuosius arba nešaunamuosius ginklus, kitas savigynos priemones, dujų balionėlius į Muziejaus patalpas ir / arba teritoriją, taip pat kitus aštrius arba pavojingus daiktus, kurie galėtų kelti grėsmę lankytojų arba Muziejaus darbuotojų sveikatai ir / arbaeksponatams;
19.10 . valgyti ir / arba gerti Muziejaus patalpose, išskyrus tam skirtas vietas (kavinėje, muziejaus kieme);
19.11 .įsinešti maisto produktus, taip pat gėrimus uždaroje arba atviroje taroje į Muziejaus ekspoziciją;
 
19.12 . be atskiro leidimo filmuoti ir / arba fotografuoti komerciniais tikslais. Muziejus turi teisę nustatyti papildomą mokestį už leidimą filmuoti bei fotografuoti. Muziejaus patalpose galima filmuoti ir fotografuoti nenaudojant blykstės ir / arba stovo.
19.13 . Asmenys su riedučiais, paspirtukais, dviračiais arba riedlentėmis į Muziejaus vidaus patalpas neįleidžiami.
 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Šios Taisyklės taikomos visiems Muziejaus lankytojams.
21. Muziejus neatsako už kilusią žalą lankytojui arba tretiesiems asmenims, jeigu lankytojas nesilaikė šių Taisyklių arba Lietuvos Respublikos teisės aktų.
22. Mokestis už paslaugas ir pinigų gavimą patvirtinančio dokumento (bilieto arba kito dokumento) išdavimas lankytojui arba patekimas į Muziejų ir aplinkinę teritoriją kitais nustatytais būdais išreiškia lankytojo besąlygišką sutikimą su šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir pasižadėjimą jų laikytis.
23. Muziejaus Apsaugos tarnybos darbuotojai turi teisę paprašyti apleisti patalpas lankytojų, nesilaikančių Taisyklių, sudrausminti juos žodžiu, o esant teisės pažeidimams – iškviesti policiją. Mokestis už bilietą tokiais atvejais negrąžinamas.
24. Lankytojas visiškai atsako už visą žalą, kilusią dėl šių Taisyklių nesilaikymo. Muziejus turi teisę reikalauti ją atlyginti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
25. Lankytojui pateikus skundą raštu, išsamiai ir aiškiai išdėstant aplinkybes, Muziejus įsipareigoja pateikti atsakymą per 10 darbo dienų.
26. Visi kilę ginčai tarp Muziejaus ir lankytojo sprendžiami derybų keliu.
27. Muziejui ir lankytojui nepavykus išspręsti ginčo taikiai, lankytojas turi teisę kreiptis į atitinkamos srities valstybinę instituciją.
28. Šios Taisyklės tvirtinamos, keičiamos, pildomos ir naikinamos Muziejaus direktoriaus įsakymu.
 
_____________________