Bilietų pirkimo ir naudojimo tvarka

Bilietų įsigijimo internetu www.ljm.lt tvarka

I. Bendrosios nuostatos

1. Bilietų pardavimo internetu sistemoje galima įsigyti bilietus į Muziejaus renginius Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse: Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir kitose šalyse, kur yra interneto ryšys ir nėra uždrausta prieiga pasiekti tokio tipo portalus. Mokėjimai atliekami per mokėjimo sistemą www.paysera.lt. Siūlomi mokėjimo būdai apima daugumos Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės paslaugas bei kreditines korteles.

2. Bilietų pardavimo modulis www.ljm.lt yra susietas su apskaitos, prekybos ir valdymo sistema „nPoint“ – gauna ir perduoda informaciją apie renginių sąrašą, jų pavadinimus, sektorių kainas, laisvas bei užimtas vietas, duomenų bazės yra apjungtos.

Sistemoje automatiškai parenkamos ir parduodamos geriausios vietos perkamuoju metu.

3. www.ljm.lt yra pritaikyta ir įsigyti bilietus mobiliais įrenginiais.

4. Interneto vartotojo sąsaja užtikrinant Sistemos funkcijų pasiekiamumą veikia šiose interneto naršyklėse: Internet Explorer 8 ir naujesnėse versijose; Mozilla Firefox 11.0 ir naujesnėse versijose; Google chrome; Safari.

5. www.ljm.lt informacija yra pateikiama lietuvių, anglų ir rusų kalbomis

6. Pirkimas galimas tiek prisijungus, tiek neregistruotiems vartotojams.

7. Perkant bilietus internetu yra taikomas 0.25 Eur  mokestis kiekvienam bilietui, išskyrus atvejus, kaip LJM nustato kitą tvarką.

II. Įsigijimo taisyklės

1. Lankytojas, pirkdamas bilietą internetu privalo įsitikinti, kad pasirinko reikiamą datą ir laiką, lankytojų kategorijas bei jų kiekį.

2. Pasirinkus bilietus, lankytojas suveda savo asmens duomenis (vardas, pavardė, tel. numeris, el. paštas), patikrina krepšelio informaciją, paspaudžia, jog sutinka su bilietų pardavimo, naudojimo sąlygomis, tada vyksta apmokėjimas.

3. Kartu su bilietais, lankytojui pasirinkus nustatymą „Reikalinga sąskaita faktūra“, bus generuojama elektroninė sąskaita faktūra pagal kliento pateiktus asmens ar įmonės duomenis.

4. Mokėjimas vykdomas  mokėjimų sistemoje www.paysera.lt.  

5. Gavus www.paysera.lt atsakymą apie sėkmingą apmokėjimą, vartotojui išsiunčiami bilietai apmokėjimo metu nurodytu el. paštu.

6. Lankytojas, įsigijęs bilietą internetu, privalo savarankiškai įvertinti atvykimo iki Lietuvos jūrų muziejaus, delfinariumo laiką.

7. Perkant bilietus internetu kiekvienam bilietui yra taikomas Pinigų pervedimo mokestis – 0,25 euro centų.

8. Vaikai iki 4–erių metų, kuriems bilieto pirkti nereikia, – fiksuojami kontrolės vietose.

9. Perkant bilietus sistema automatiškai parenka geriausias laisvas vietas. Vietų pažymėti rankiniu būdu negalima.

10. E–bilieto turėtojas turi atspausdinti el. paštu gautą unikalų PDF failą ant A4 balto popieriaus lapo spalvotu arba nespalvotu spausdintuvu ir pateikti atvykęs kontrolės vietoje.

11. Yra galimybė nuskaityti brūkšninį kodą iš lankytojo mobilaus įrenginio, lankytojas pats atsakingas už mobilų internetą ir/ar kitus būdus kiekvienam brūkšniniam kodui atversti.

12. Jei vartotojas nenuims nustatymo „Naujienlaiškiai“, sistemoje „nPoint“ išsaugosime šio vartotojo duomenis ir bus galima sugeneruoti vartotojų sąrašą, kuriems siunčiami naujienlaiškiai.

III. Bilietų naudojimo taisyklės

1. Lankytojas privalo saugoti bilietą viso lankymosi Muziejuje metu ir bet kuriuo metu paprašytas pateikti jį atsakingam Muziejaus darbuotojui.

2. Muziejaus lankymo įkainiai ir nuolaidos Muziejaus lankymo bilietams tvirtinami atskiru direktoriaus įsakymu. Esant rašytiniam Muziejaus direktoriaus sutikimui, galimas nemokamas apsilankymas tikslinėms grupėms. Muziejus turi teisę taikyti specialias trumpalaikes nuolaidas (akcijas). Ši informacija skelbiama Muziejaus kasose, interneto svetainėje. Informacija taip pat teikiama telefonu.

3. Muziejaus lankymo bilietas įsigyjamas vienkartiniam apsilankymui. Bilietas galioja jo įsigijimo dieną.

4. Lankytojui negalima gadinti, lankstyti, plėšyti, tepti arba kitaip pažeisti bilietą. Muziejus pasilieka teisę neįleisti lankytojų su pažeistais bilietais, kurių nuskaitymo sistema neatpažįsta.

5. Asmenys, siekiantys įsigyti Muziejaus lankymo bilietą su nuolaida arba lankytis nemokamai, privalo pateikti Muziejaus kasos darbuotojui priklausymą tikslinei grupei, kuriai taikoma nuolaida, patvirtinantį dokumentą prieš įsigydami bilietą. Atsisakius pateikti atitinkamą dokumentą, nuolaida netaikoma. Bilietų tikrinimo ir / arba lankymosi Muziejuje metu lankytojas gali būti paprašytas pateikti atitinkamą dokumentą kartu su bilietu, kuriam suteikta nuolaida. Bilietai, parduoti su nuolaida,  galioja tik asmeniui, įsigijusiam bilietą, ir negali būti perduodami kitiems asmenims.

6. Įsigyti bilietai atgal nepriimami ir už juos pinigai negrąžinami, išskyrus atvejus, kai paslaugos lankytojams negali būti suteiktos dėl Muziejaus kaltės.

7. Pinigai už bilietus negrąžinami nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis (CK 6.212 str.1 d.).

8. Už pamestus, sugadintus arba dėl kitų priežasčių netinkamus naudoti bilietus pinigai negrąžinami.

IV. Bilietų kontrolė

1. Bilietų kontrolę vykdo bilietų kontrolieriai rankinių skaitytuvų pagalba. Skaitytuvas perduoda vaizdinį signalą apie galiojantį (žalia spalva) arba negaliojantį bilietą (raudona spalva) ir pagal tai bilietų kontrolieriai leidžia arba neleidžia praeiti lankytojams.

2. Jei su tuo pačiu bilietu ketinama praeiti antrą kartą, kontrolieriaus skaitytuve rodoma pirmo skenavimo data ir laikas.

3. Jei lankytojas nepraleidžiamas pro kontrolės tašką, kviečiamas administratorius, kasoje (admin modulyje) patikrinama, kodėl bilietas nebuvo praleistas. Ten bus nurodyta nepraleidimo priežastis – bilietas jau panaudotas arba baigėsi jo galiojimas. 


Nuolaidos ir kitos lankymosi Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume sąlygos:

Bilietą su 50 proc. nuolaida gali įsigyti:

1. Vaikai nuo 4metų amžiaus;

2. Mokiniai;

3. Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai – Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai;

4. Senatvės pensijos amžiaus Europos Sąjungos valstybių ir Europos ekonominės erdvės valstybių asmenys;

5. Suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis

Bilietą su nuolaida (t.y. organizuotoms lankytojų grupėms skirta kaina) gali įsigyti:

6. Suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis;

7. Didesnės, nei 15 asmenų organizuotos lankytojų grupės.

Nemokamai įleidžiami:

1. Vaikai iki 4 metų amžiaus (nepriskiriant atskiros vietos sėdėti);

2. Asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, vaikai iki 18 m, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);

3. Muziejaus kūrėjai, rėmėjai ir kiti asmenys, pateikę specialius Muziejaus administracijos išduotus leidimus/kvietimus;

4. Visų Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai, pateikę darbo pažymėjimus;

5. Vaikų grupes lydintys suaugusieji, laikantis proporcijos: vienas suaugęs – dešimt vaikų. Nemokamas bilietas lydinčiajam išduodamas kasoje arba internetu perkant bilietus vaikų grupei;

6. Vienas gidas, vienas grupės vadovas  ir vienas grupę atvežęs autobuso vairuotojas, tik perkant bilietą grupei gavę nemokamą bilietą be teisės perduoti kitam asmeniui;

7. Našlaičiai ir vaikų globos namų auklėtiniai bei jų grupes lydintys asmenys (vienas suaugęs – 10 vaikų), kasoje pateikę grupės narių sąrašus ir statusą įrodančius dokumentus.

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TAISYKLĖS